ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kế hoạch Sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015
Số/Kí hiệu 13/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 24/03/2020
Người kí Nguyễn Bích Hạnh
Trích yếu

Sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tx.Long Khánh
Tài liệu đính kèm Chon đề cương và các biểu mẫu.docx
Chon kế hoạch.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu