ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn Nội dung tiêu chí thi đua trong hệ thống Mặt trận thành phố Long Khánh năm 2020
Số/Kí hiệu 12/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 25/03/2020
Người kí Nguyễn Bích Hạnh
Trích yếu

Nội dung tiêu chí thi đua trong hệ thống Mặt trận thành phố Long Khánh năm 2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tx.Long Khánh
Tài liệu đính kèm Chon HD Nội dung tiêu chí thi đua trong hệ thống Mặt trận 2020.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu