ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v đẩy mạnh hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ cấp xã.
Số/Kí hiệu Số: 445/MTTQ-BDCPL
Ngày ban hành 20/03/2020
Người kí Bùi Quang huy
Trích yếu

V/v đẩy mạnh hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ cấp xã.​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO.docx TTND GSCĐ.docx
Chon BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ THANH TRA NHÂN DÂN NĂM 2020.docx
Chon CV 17.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu