ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hệ thống Mặt trận
Số/Kí hiệu 13/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 28/02/2020
Người kí Đào Văn Phước
Trích yếu

​Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai năm 2020​ 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 70. HD tuyên truyền các ngày lễ lớn.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu