ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai năm 2020
Số/Kí hiệu 17/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 19/03/2020
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai năm 2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 71. HDTĐ 2020.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu