ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020
Số/Kí hiệu 01/CT-MTTQ-UB
Ngày ban hành 09/01/2020
Người kí Đoàn Thanh Bắc
Trích yếu

Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020​ 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tx.Long Khánh
Tài liệu đính kèm Chon 67-CTr2020.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu