ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kế hoạch Giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo
Số/Kí hiệu 09/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 09/03/2020
Người kí Phạm Thế Anh
Trích yếu

Giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2019-2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tx.Long Khánh
Tài liệu đính kèm Chon KH giam sat giảm nghèo bàu trâm và hàng gòn.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu