ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KH thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Mặt trận huyện Long Thành năm 2020
Số/Kí hiệu 21/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 28/02/2020
Người kí Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu

KẾ HOẠCH thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Mặt trận huyện Long Thành năm 2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Long Thành
Tài liệu đính kèm Chon 21 KH thi đua 2020.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu