ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HD tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 2020
Số/Kí hiệu 10/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 06/03/2020
Người kí Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu

HƯỚNG DẪN tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Long Thành
Tài liệu đính kèm Chon 10 HD KTXH 2020.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu