ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HD Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII)
Số/Kí hiệu 08/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 03/03/2020
Người kí Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu

HƯỚNG DẪN Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XIIvề “Đẩy mạnh việc học tập và làm t​heo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhtrong hệ thống Mặt trận huyện Long Thành năm 2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Long Thành
Tài liệu đính kèm Chon 08 HD Chỉ thị 05 năm 2020.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu