ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KẾ HOẠCH Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
Số/Kí hiệu SỐ: 33-KH-ĐĐ-MT
Ngày ban hành 27/02/2020
Người kí Đào Văn Phước
Trích yếu

KẾ HOẠCH

Giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc

và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon KH DD GS.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu