ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ư
Số/Kí hiệu 20/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 19/02/2020
Người kí Dương Thị Kim Phú
Trích yếu

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện

hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

huyện Định Quán năm 2020

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 01. KH 20. phổ biến P luật, hòa giải.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu