ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HƯỚNG DẪN Công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận huyện Định Quán năm 2020
Số/Kí hiệu 17/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 17/02/2020
Người kí Nguyễn Chánh Tám
Trích yếu

HƯỚNG DẪN

Công tác thông tin, tuyên truyền trong

hệ thống Mặt trận huyện Định Quán năm 2020

 ​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 02. HD. 17 cong tac thong tin - tuyen truyen.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu