ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản CV_V/v góp ý dự thảo nội dung giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý
Số/Kí hiệu Số: 48/CV-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 17/02/2020
Người kí Trần Hữu Hạnh
Trích yếu

V/v góp ý dự thảo nội dung giám sát và   phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và​            các Đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 48. CV XIN Ý KIẾN UBND HUYỆN 2020.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu