ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Thư mời dự Hội nghị tập huấn toàn quốc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo”
Số/Kí hiệu 23/GM-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 12/02/2020
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

​Thư mời dự Hội nghị tập huấn toàn quốc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo” 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV - 32 dự trực tuyến quỹ VNN.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu