ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HD Công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận huyện Long Thành năm 2020
Số/Kí hiệu 129/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 11/02/2020
Người kí Trần Trọng Phú
Trích yếu

HD Công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận huyện Long Thành năm 2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Long Thành
Tài liệu đính kèm Chon 129 HD thông tin tuyên truyền 2020.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu