ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn công tác Dân tộc năm 2020
Số/Kí hiệu Số 06/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 10/02/2020
Người kí
Trích yếu

​Hướng dẫn công tác Dân tộc năm 2020​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon HD công tác Dân tộc 2020.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu