ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Công văn v/v đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” năm 2020
Số/Kí hiệu 17/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 07/02/2020
Người kí Nguyễn Bích Hạnh
Trích yếu

đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” năm 2020

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tx.Long Khánh
Tài liệu đính kèm Chon CV. KNC 2020 ct.doc
Chon 34b. Mau 02. DS của các huyện (1).doc
Chon 34a. Mau 01. BCthanhtich chung.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu