ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” năm 2020
Số/Kí hiệu 372/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 06/02/2020
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

V/v đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” năm 2020

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 34a. Mau 01. BCthanhtich chung.doc
Chon 34. CV. KNC 2020.doc
Chon 34b. Mau 02. DS của các huyện.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu