ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Công văn v/v vận động các tổ chức tôn giáo phối hợp tuyên truyền phòng chống dịch Corona
Số/Kí hiệu 365/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 04/02/2020
Người kí Vũ Đình Trung - Phó Chủ tịch
Trích yếu

​Công văn v/v vận động các tổ chức tôn giáo phối hợp tuyên truyền phòng chống dịch Corona​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV2 -vđ Tôn giáo phòng, chống dịch corona.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu