ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản BÁO CÁO Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên đ
Số/Kí hiệu 29/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 01/11/2019
Người kí Nguyễn Chánh Tám
Trích yếu
 

BÁO CÁO

Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn huyện Định Quán

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 29. BC sơ kết 03 năm thực hiện đề án tù tha trước thời hạn.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu