ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị năm 2019
Số/Kí hiệu 32 /BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 13/11/2019
Người kí Nguyễn Chánh Tám
Trích yếu

   BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016

của Bộ chính trị năm 2019

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 32. Báo cáo kết quả Chỉ thị số 05 năm 2019 (1).doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu