ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản ​BÁO CÁO Kết quả thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của B
Số/Kí hiệu 26 /BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 18/10/2019
Người kí Trần Hữu Hạnh
Trích yếu

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về ban hànhquy chế Giám sátvà phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Định Quán
Tài liệu đính kèm Chon 26.BC 5 nam QĐ 217, 218 ĐH XIII Đang bo huyen.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu