ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Công văn gửi BTT các huyện V/v xây dựng báo cáo công tác Mặt trận năm 2019
Số/Kí hiệu Số 183/MTTQ-VP
Ngày ban hành 06/11/2019
Người kí Nguyễn Tất Độ
Trích yếu

​Công văn gửi Ban Thường trực các huyện về việc xây dựng cáo cáo công tác Mặt trận năm 2019

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm

Văn bản liên quan

 
Về đầu