ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Bc giám sát phản biện xã hội 6 tháng đầu năm 2019
Số/Kí hiệu 28/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 12/06/2019
Người kí Nguyễn Thanh Minh
Trích yếu

​Bc giám sát phản biện xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Xuân Lộc
Tài liệu đính kèm Chon 28 báo cáo giam sat phản biện 6 thang đầu năm 2019.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu