ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản BC tình hình dư luận XH tháng 10-2019
Số/Kí hiệu 79/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 25/10/2019
Người kí Phạm Ngọc Lộc
Trích yếu

BC tình hình dư luận XH tháng 10-2019​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Xuân Lộc
Tài liệu đính kèm Chon 79 Bc nắm bắt dư luận XH tháng 10-2019.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu