ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản hướng dẫn chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai năm 2019
Số/Kí hiệu 01/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 30/09/2019
Người kí Đào Văn Phước
Trích yếu

hướng dẫn chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai năm 2019​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 350. HD chấm điểm TĐ 2019.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu