ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2019
Số/Kí hiệu 24/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 09/09/2019
Người kí Bùi Văn Kiệt
Trích yếu

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trong tâm 3 tháng cuối năm 2019

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tp.Biên Hòa
Tài liệu đính kèm Chon BC 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng 3 tháng cuối năm 2019.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu