ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản THÔNG TRI Quy định, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu
Số/Kí hiệu Số 36/TTr-MTTW-BTT
Ngày ban hành 05/06/2019
Người kí Hầu A Lềnh
Trích yếu

Thông tri Quy định, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

 

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Trung ương
Tài liệu đính kèm Chon 24.THONG TRI 36 va PL 21.5.2019 (1).docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu