ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Thống kê số liệu phục vụ báo cáo tôn giáo - dân tộc
Số/Kí hiệu 3133/MTTQ-TGDT, ngày 01/7/2019
Ngày ban hành 15/07/2019
Người kí Vũ Đình Trung - Phó Chủ tịch
Trích yếu

​Thống kê số liệu phục vụ báo cáo tôn giáo - dân tộc

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon cv40-Thống kê Ủy viên DT-TG.doc
Chon Mẫu DS TRICH NGANG (TG, DT).doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu