ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người năm 2019
Số/Kí hiệu 2993/MTTQ-PT
Ngày ban hành 05/04/2019
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người năm 2019​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV 84 - dịch bệnh.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu