ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2019
Số/Kí hiệu Số: 122/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 20/03/2019
Người kí Vũ Đình Trung
Trích yếu

Hướng dẫn công tác dân tộc năm 2019

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 35-HD DT 2019.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu