ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Mặt trận thành phố Biên Hòa năm 2019
Số/Kí hiệu 01 /HD-MTTP.
Ngày ban hành 13/03/2019
Người kí Nguyễn Thị Kim Yến
Trích yếu

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Mặt trận thành phố Biên Hòa năm 2019​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tp.Biên Hòa
Tài liệu đính kèm Chon 01- Hướng dẫn thi đua 2019 MTTP.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu