ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2019
Số/Kí hiệu Số: 116/HD-MTT
Ngày ban hành 20/02/2019
Người kí Bùi Quang Huy
Trích yếu

Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2019

 ​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon HD 05.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu