ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Số/Kí hiệu 2929/MTTQ-PT
Ngày ban hành 14/03/2019
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV 58 tuyên truyền Bảo hiểm.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu