ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 14/HD-BCĐ ngày 29/01/2019
Số/Kí hiệu 2888/MTTQ-PT
Ngày ban hành 27/02/2019
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 14/HD-BCĐ ngày 29/01/2019 của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV 38 hướng dẫn AKPVH.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu