ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của TTCP
Số/Kí hiệu 2891/MTTQ-PT
Ngày ban hành 27/02/2019
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV 33- QĐ1438 Đề án hỗ trợ TE khuyết tật 2018 -2025.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu