ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của TTCP
Số/Kí hiệu 2890/MTTQ-PT
Ngày ban hành 27/02/2019
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV 32- QĐ1437 Đề án chăm sóc TE những năm đầu đời 2018 -2025.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu