ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới
Số/Kí hiệu 2886/MTTQ-PT
Ngày ban hành 26/02/2019
Người kí Bùi Thị Liễu
Trích yếu

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon CV 31 tuyên truyền NTM.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu