ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản HD thực hiện nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai
Số/Kí hiệu 114/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 11/02/2019
Người kí Nguyễn Văn Dũng
Trích yếu
 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai năm 2019 
Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 86.HD-(cong tac thong tin - tuyen truyen).doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu