ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KHPH Tổ chức cuộc thi viết cảm nhận về Đồng Nai đại đoàn kết với chủ đề “Nối nhịp yêu thương”​
Số/Kí hiệu 307/KHPH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 25/02/2019
Người kí Huỳnh Văn Tới
Trích yếu

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Tổ chức cuộc thi viết cảm nhận về Đồng Nai đại đoàn kết với 

chủ đề “Nối nhịp yêu thương”​

Chuyên mục Văn bản về Công Tác Đại Hội MTTQ Việt Nam Các Cấp, nhiệm kỳ 2019-2024
Tài liệu đính kèm Chon 96.KH THI BAO ĐH.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu