ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản hướng dẫn Công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Mặt trận huyện Thống Nhất năm 2019
Số/Kí hiệu 53/HD-MT
Ngày ban hành 25/02/2019
Người kí Trần Văn Trung
Trích yếu

​hướng dẫn Công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Mặt trận huyện Thống Nhất năm 2019​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 03 - Huong dan cong tac thi dua khen thuong nam 2019.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu