ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kế hoạch thực hiện Quy định số 12-QĐ/TU và Kế hoạch số 316-KH/ĐĐ.MTT
Số/Kí hiệu 153/KH-MT
Ngày ban hành 25/02/2019
Người kí Phạm Văn Hồng
Trích yếu

​Kế hoạch thực hiện Quy định số 12-QĐ/TU và Kế hoạch số 316-KH/ĐĐ.MTT​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 06 - KH 153 triển khai thực hiện quy định số 12 của tỉnh ủy theo kế hoạch số 316 ngày 24 12 18 của đảng đoàn MT tỉnh.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu