ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kế hoạch phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2019
Số/Kí hiệu 151/KH-MT
Ngày ban hành 25/02/2019
Người kí Trần Văn Trung
Trích yếu

​Kế hoạch Mặt trân phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2019​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 11 - KH 151 thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn nâng cao năm 2019.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu