ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Kê hoạch thực hiện Quyết định 217, 218 năm 2019
Số/Kí hiệu 148/KH-MT
Ngày ban hành 25/02/2019
Người kí Phạm Văn Hồng
Trích yếu

​Kế hoạch thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ huyện năm 2019

Chuyên mục Văn bản Mặt trận huyện Thống Nhất
Tài liệu đính kèm Chon 12 - KH 148 MTTQ tham gia xay dung chinh quyen 2019.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu