ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản TB Việc phân bổ số lượng, thành phần,cơ cấu đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai
Số/Kí hiệu 262/TB-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 14/02/2019
Người kí Huỳnh Văn Tới
Trích yếu
 ​THÔNG BÁO 

Việc  phân bổ số lượng, thành phần, cơ cấu đại biểu

dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai

lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Chuyên mục Văn bản về Công Tác Đại Hội MTTQ Việt Nam Các Cấp, nhiệm kỳ 2019-2024
Tài liệu đính kèm Chon PB DB CAP HUYEN.pdf
Chon PBDB CAC TCTV.pdf
Chon TB PHAN BO DAI BIEU.pdf
Chon PBDB DU DAI HOI.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu