ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh vi
Số/Kí hiệu 113/HD-MTT
Ngày ban hành 27/01/2019
Người kí Nguyến Văn Dũng
Trích yếu

hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai năm 2019​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 20. HD Chỉ thị 05.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu