ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản Thư mời Dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án 01
Số/Kí hiệu 206/TM-MTT
Ngày ban hành 12/12/2018
Người kí Nguyễn Văn Dũng
Trích yếu
 

​Thư mời dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”năm 2018​

 
Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 414.KH HN SO KET CONG TAC TT-TT.docx
Chon 447-TM Soket Dean 01.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu