ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản TM - Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai lần thứ 11, khóa VIII
Số/Kí hiệu số 203/TM-BTT
Ngày ban hành 13/12/2018
Người kí Huỳnh Văn Tới
Trích yếu

​Thư mời Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ 11, khóa VIII​ (NK 2014-2019)

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon 66-TMHNlan11.doc

Văn bản liên quan

 
Về đầu