ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản V/v giúp đỡ đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
Số/Kí hiệu 2807/MTT-TGDT
Ngày ban hành 10/12/2018
Người kí Vũ Đình Trung
Trích yếu

​V/v giúp đỡ đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống​ của đồng bào dân tộc Chơ Ro năm 2018

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon scan0016.pdf

Văn bản liên quan

 
Về đầu